De Lijn

Sinds 2000 worden door verschillende overheidsorganisaties gegevens van personen,  die recht hebben op een gratis abonnement, doorgestuurd naar De Lijn.

Het gaat om volgende groepen:

  • Sinds 2000: personen met een handicap die ingeschreven zijn bij het VAPH;
  • Sinds 2000: personen met een handicap die een tegemoetkoming (maandelijks inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming) krijgen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bovendien woonachtig zijn in Vlaanderen;
  • Sinds 2011 biedt de VDAB ook personen aan in kader van arbeidshandicap.
Kinderen jonger dan 6 jaar vallen niet onder bovenstaande procedure, omdat zij ofwel sowieso gratis reizen met De Lijn ofwel via een ander kanaal (toelevering naar De Lijn via gemeenten) automatisch een gratis abonnement krijgen. De gratis abonnementen worden rechtstreeks naar de gerechtigden gestuurd.

Concreet levert het VAPH, de VDAB en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid maandelijks de adressenbestanden van nieuw gerechtigden aan de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid [KSZ]. Deze instelling filtert de bestanden op dubbels, maakt één bestand en levert dit rechtstreeks aan De Lijn. Een overeenkomst werd afgesloten tussen de KSZ en De Lijn om de privacy te garanderen. De Lijn stuurt dit bestand door naar haar mailingfirma. Deze firma verzorgt dan de verzending van de abonnementen onder omslag en briefpapier van De Lijn naar de rechthebbenden.

Zelf het initiatief nemen om het abonnement te krijgen, is dus niet nodig. Pas als iemand nog geen abonnement gekregen heeft en weet dat hij er recht op heeft omdat hij behoort tot één van de bovenstaande vermelde groepen, is het nuttig om naar de dienst abonnementen van de De Lijn te bellen (https://www.delijn.be/nl/contact/dienst-abonnementen/index.html). Ook wanneer de persoonsgegevens op het abonnement niet (meer) juist zijn of het abonnement beschadigd of verloren is, kan hij op dit nummer terecht.

Wenst de persoon met een handicap, die gerechtigd is via het VAPH, toch geen gratis abonnement bij De Lijn, dan moet hij dat melden aan het VAPH (op het aanvraagformulier).


➥ Meer informatie hierover kan u ook vinden op onze website via de volgende link:  https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/tegemoetkomingen-van-anderen/mobiliteit of op de website van de lijn via de link: https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/kortingen/gratis-reizen/personen-met-handicap.html


BELANGRIJK! Een aanvraag tot erkenning als persoon met een handicap enkel met als doel het verkrijgen van een gratis abonnement is niet mogelijk.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments