Multidisciplinair verslag (MDV)

Om een aanvraag tot ondersteuning in te dienen bij het VAPH moet, naar gelang de aard van de gevraagde ondersteuning, naast de door het VAPH vastgestelde aanvraagformulieren ook een multidisciplinair verslag (MDV) ingediend worden. Het MDV kan enkel opgesteld worden door een Multidisciplinair team (MDT) dat hiervoor door het VAPH erkend is.
➥ De contactgegevens van deze teams kan u vinden via onderstaande link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/246860-Multidisciplinaire+Teams+%28MDT%29.html

Het multidisciplinair verslag, dat in het kader van het PVF werd uitgedacht, is opgebouwd volgens een modulair systeem. Concreet gaat het om volgende onderdelen (modules) : module A: objectivering van de handicap, B: objectivering van de ondersteuningsnood (in kader van persoonsvolgend budget) , C: invullen vragenlijst prioriteit voor een persoonsvolgend budget (PVB) en D: adviesrapport (de vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes in het kader van Individuele Materiële Bijstand) (IMB). 

➥ Meer informatie over wanneer welk onderdeel (module) van het MDV moet ingediend worden bij aanvragen voor meerderjarige personen, kan u vinden bij De verschillende onderdelen van het MDV (voor meerderjarigen- volgens het modulair systeem).
➥ Deze verschillende onderdelen van het multidisciplinair verslag worden door de erkende MDT's opgemaakt en verstuurd via de online-applicatie 'Helios'. Informatie over deze applicatie kan u vinden in de helioshandleiding.

Module A en indien van toepassing module B en/of D worden voorgelegd aan de Provinciale evaluatiecommissie (PEC) die oordeelt of betrokkene in aanmerking komt voor ondersteuning door het VAPH. Indien de persoon erkend wordt als persoon met een handicap door de PEC, wordt Module C voorgelegd aan de Regionale Prioriteitencommissie die instaat voor de bepaling van de prioriteit van de aanvraag. Daarna wordt betrokkene op de hoogte gebracht van de beslissingen die door de betreffende commissies werden genomen.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp? 
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
 
Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios? 
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios?