Minimale kwaliteitseisen voor de Multidisciplinaire Teams

Het VAPH hecht belang aan een kwalitatief goede dienstverlening, zowel binnen de administratie van het VAPH zelf, als bij de voorzieningen die zij subsidieert en bij de multidisciplinaire teams. Het VAPH stelt daarom via wetten en regels eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams kunnen gezien worden als een belangrijke stap op dat gebied.

Sinds 1 januari 2011 moeten alle multidisciplinaire teams voldoen aan minimale kwaliteitseisen. Vroeger werden de teams vooral gecontroleerd op formele kenmerken zoals bv. de aanwezigheid van de verschillende disciplines in het team. Het ministerieel besluit ter vastlegging van de minimale kwaliteitseisen van 12 november 2010 voegt naast een aantal organisatorische kenmerken voor het eerst ook inhoudelijke criteria toe.

De minimale kwaliteitseisen kunnen opgedeeld worden in drie domeinen. 
Er zijn minimale kwaliteitseisen inzake: 
  • de werking als team;
  • het verslag (d.i. het multidisciplinair verslag); 
  • de werking van gespecialiseerde IMB-teams met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke opdracht.
Een overzicht van alle minimale kwaliteitseisen, achtergrondinformatie, handige tips en voorbeelden vindt u terug in de infobundel op onze website via onderstaande link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5127090-Minimale+kwaliteitseisen.html


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
Comments