schema nieuw beschermingsstatuut

 Wie dient de aanvraag in? 

Wie ondertekent de documenten? 
Wie ontvangt de briefwisseling? Aan wie wordt betaald?  Wie krijgt inzage in het dossier? In 'mijn vaph'? 
de persoon is volledig onbekwaam verklaard (goederen en persoon) 

er werd een bewindvoerder aangesteld met vertegenwoordigingsbevoegdheid 

Deze situatie is vergelijkbaar met het begrip 'verlengd minderjarig' volgens de vroegere regelgeving 
 de bewindvoerderde bewindvoerder  de bewindvoerder/op rekening voor de beschermde persoon  de bewindvoerder 
de persoon is onbekwaam verklaard wat betreft het beheer van de goederen 
(enkel de 18 handelingen omtrent beheer van goederen worden opgesomd) 

er werd een bewindvoerder aangesteld met vertegenwoordigingbevoegdheid 
de persoon met een handicap en zijn bewindvoerderde persoon met een handicap en zijn bewindvoerderde bewindvoerder/op rekening voor de beschermde persoonde persoon met een handicap en zijn bewindvoerder
de persoon is onbekwaam verklaard voor bepaalde handelingen (persoon en goederen - de handelingen worden in het vonnis opgesomd) 

er werd een bewindvoerder aangesteld met vertegenwoordigingsbevoegdheid

de persoon met een handicap en zijn bewindvoerderde persoon met een handicap en zijn bewindvoerderafhankelijk van de beschikking van het vonnis de persoon met een handicap en zijn bewindvoerder
de persoon met een handicap blijft bekwaam, maar er is een bewindvoerder aangesteld met enkel bijstandsbevoegdheid

De persoon met een handicap blijft bekwaam voor alles (goederen en persoon) mits de toelating van de bewindvoerder
 de persoon met een handicap  de persoon met een handicap de persoon met een handicap de persoon met een handicap en zijn bewindvoerder Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments