Voorwaarden voor het indienen van een vraag tot ondersteuning

Om een aanvraag voor ondersteuning te kunnen indienen bij het VAPH, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen: 
  1. Er moet aangetoond worden dat betrokkene een handicap heeft volgens de definitie die door het VAPH wordt gehanteerd (handicap volgens het decreet);
  2. Betrokkene mag de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben (leeftijdsgrens) bij het indienen van de eerste aanvraag tot indicatiestelling bij het VAPH;
  3. Betrokkene moet aan bepaalde verblijfsvoorwaarden voldoen.