Voorwaarden voor het indienen van een vraag tot ondersteuning


Om een aanvraag voor ondersteuning te kunnen indienen bij het VAPH, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. er moet aangetoond worden dat betrokkene een handicap heeft volgens de definitie die door het VAPH wordt gehanteerd (handicap volgens het decreet);
Zie verder in deze infowijzer  -  procedurele module: Het begrip HANDICAP en inhoudelijke module: Objectivering handicap   

2. de persoon mag de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben (leeftijdsgrens);
Zie verder in deze infowijzer - procedurele module: Leeftijdsgrens 

3. betrokkene moet aan bepaalde verblijfsvoorwaarden voldoen.
Zie verder in deze infowijzer - procedurele module: Verblijfsvoorwaarden algemeen en Uitzonderingen op de verblijfsvoorwaardenMogelijke verblijfsdocumenten
Opgelet ! Vanaf 1 maart 2014 worden aanvragen voor ondersteuning van minderjarigen ingediend bij de “Intersectorale Toegangspoort”. 
Meer informatie hierover kan je vinden op onze website  : procedure minderjarigen