Overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid

Wanneer een persoon met een handicap meerderjarig wordt, is een herindicatie noodzakelijk.  
Een herindicatie betekent dat er opnieuw kan bekeken worden of de persoon tot de doelgroep van het VAPH behoort en/of betrokkene in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. 

Het is als MDT belangrijk de aanvragers tijdig te wijzen op de noodzaak van het aanvragen van deze herindicatie. Bij een vraag tot herindicatie dienen de noodzakelijke Aanvraagformulieren te worden ingediend en zal één van de Aanvraagprocedures moeten gevolgd worden. 


Opmerking ! Binnen PVF wordt beoogd om zorgcontinuïteit te garanderen voor wie als minderjarige een budget niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning kreeg toegekend vanuit het VAPH en waarvoor als meerderjarige eveneens nood is aan gespecialiseerde VAPH-ondersteuning. Voor deze groep jongvolwassenen, die de overstap maken van de minderjarigen- naar de meerderjarigenzorg wordt op termijn een naadloze overgang voorzien. Deze situatie kan echter pas gerealiseerd worden als PVF zowel bij de minderjarigen als bij de meerderjarigen geïmplementeerd is.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be

Comments