Overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid

Wanneer een persoon met een handicap meerderjarig wordt, is een herindicatie noodzakelijk. Een herindicatie betekent dat er opnieuw kan bekeken worden of de persoon tot de doelgroep van het VAPH behoort en/of betrokkene in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. Het is als MDT belangrijk de aanvragers tijdig te wijzen op de noodzaak van het aanvragen van deze herindicatie. 

Binnen het systeem van PVF wordt beoogd om zorgcontinuïteit te garanderen voor wie als minderjarige een budget nRTH kreeg toegekend vanuit het VAPH en waarvoor als meerderjarige eveneens nood is aan gespecialiseerde VAPH-ondersteuning. Meer informatie hierover kan je vinden bij: zorgcontinuïteit.  Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar zorgcontinuiteit@vaph.be

Subpagina''s (1): zorgcontinuïteit
Comments