Prioritering

In dit onderdeel omtrent prioritering vind je meer informatie over de verschillende aanvraagprocedures die een persoon met handicap kan doorlopen om vervolgens ingedeeld te worden in één van de automatische toekenningsgroepen of één van de drie prioriteitengroepen.

Reguliere aanvraagprocedure
Wanneer een persoon een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indient bij het VAPH, wordt er door het MDT een multidisciplinair verslag opgemaakt. De checklist prioritering vormt hier een onderdeel van. Op basis van de informatie die wordt aangeleverd in deze checklist zal de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) een prioriteitengroep bepalen. Meer informatie over het verloop van deze procedure vind je bij Toekenning van een prioriteitengroep.

Aanvraagprocedure herziening
Personen met een handicap die reeds een prioriteitengroep kregen toegekend in het verleden, kunnen aan de RPC vragen om de prioriteit van hun vraag opnieuw te beoordelen. Meer informatie over deze procedure vind je bij Aanvraag herziening prioritering.

Aanvraagprocedure noodsituatie
Voor personen met een handicap die zich in een noodsituatie bevinden en dringend nood hebben aan VAPH-specifieke ondersteuning, voorziet het VAPH een versnelde aanvraagprocedure. Meer informatie over deze procedure vind je bij Aanvraag noodsituatie.

Aanvraagprocedures automatische toekenningsgroepen
Voor de automatische toekenningsgroepen geldt een andere aanvraagprocedure dan voor de reguliere prioriteitengroepen. Meer informatie hierover vind je in volgende rubrieken:
Comments