Procedurele module‎ > ‎Prioritering‎ > ‎

Aanvraag herziening prioritering

Als de situatie van een persoon met een handicap plots wijzigt of zijn problematiek verergert, waardoor de vraag meer prioritair lijkt, kan een herziening van de prioriteitengroep worden aangevraagd bij het VAPH. In dit geval moet er geen nieuw ondersteuningsplan en geen multidisciplinair verslag worden opgemaakt. Het multidisciplinair team moet wel alle relevante informatie over de dringendheid van de vraag van de persoon met een handicap aan het VAPH bezorgen om de gewijzigde prioriteit te kunnen inschatten. De persoon met een handicap kan ook zijn persoonlijke nieuwe inschatting van de dringendheid van zijn vraag meedelen aan het agentschap. 

Het agentschap legt het dossier dan voor aan de regionale prioriteitencommissie (RPC) en brengt de persoon met een handicap, de wettelijk vertegenwoordiger of de bewindvoerder op de hoogte van de beslissing. Wanneer de persoon met een handicap na de herziening in een andere prioriteitengroep wordt ingedeeld, geldt de datum van aanvraag tot herziening. Indien de persoon met een handicap in dezelfde prioriteitengroep wordt ingedeeld bij de herziening, wordt de oorspronkelijke aanvraagdatum wel behouden.

Opgelet!  De nood aan een hogere prioritering voor de terbeschikkingstelling van het toegekende budget mag niet verward worden met een noodsituatie of spoedprocedure. 
Voor meer informatie hierover zie infowijzer - procedurele module Aanvraag noodsituatie - Aanvraag spoedprocedure.


Ter info: Toegekende prioriteitengroep in het kader van de omzetting personen op CRZ (transitie)

Volgende personen met een handicap komen bij de omschakeling van de CRZ automatisch terecht in prioriteitengroep 1:
• personen die in aanmerking komen voor een persoonsvolgend convenant op voorstel van RPC
• personen met status prioritair te bemiddelen (PTB): rangschikking volgens datum waarop status PTB werd toegekend
• personen die gebruik hebben gemaakt van terugvalbasis: rangschikking volgens datum van vraag naar terugkeer
• personen die bij registratie van zorgvragen bij het VAPH werden aangemeld als geïnterneerde
• jongvolwassenen tussen 21 en 25 jaar die gemotiveerd kunnen aantonen dat zij een perspectief van minder dan 12 maanden hebben binnen de zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap

Volgende personen met een handicap komen bij de omschakeling van de CRZ automatisch terecht in prioriteitengroep 3:
• personen die met een actieve zorgvraag geregistreerd staan op CRZ: rangschikking volgens datum van registratie op CRZ

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be

Comments