Relaties buiten Vlaanderen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen met een handicap die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of personen met een handicap die een beroep wensen te doen op een vorm van ondersteuning buiten Vlaanderen, toch een tussenkomst in de kosten verkrijgen via het VAPH. Deze vormen van ondersteuning verlopen steeds volgens een afzonderlijke aanvraagprocedure. 

Meer informatie hierover kan u vinden via onderstaande linken : Belangrijk ! De invoering van de Persoonsvolgende financiering (PVF) heeft een invloed op deze vormen van ondersteuning. Welke invloed dit heeft op de aanvraagprocedures en het verloop van de procedures is nog volop in onderzoek.