Communicatie vanuit het VAPH met een inwoner van een faciliteitengemeente

De regel is dat de diensten van de Vlaamse Regering en de Vlaamse openbare instellingen het Nederlands moeten gebruiken. Volgens de geldende taalwetgeving moeten de diensten van de Vlaamse Regering in hun betrekkingen, waaronder brieven, met inwoners van de faciliteitengemeenten slechts Frans gebruiken in het geval de betrokkene hierom uitdrukkelijk vraagt.

Nadat een schriftelijke vraag tot communicatie in het Frans is ontvangen, kan vervolgens in de Franse taal gecommuniceerd worden tot de vraag is afgehandeld. Wanneer er sprake is van een nieuwe vraag moet echter opnieuw door de betrokken persoon gevraagd worden om de communicatie in het Frans te laten verlopen.

Faciliteitengemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Drogenbos, Linkebeek, Kraainem, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Oppem.
Daarnaast zijn Bever (Biévène), Herstappe, Mesen (Messines), Ronse (Renaix), Spiere-Helkijn (Espierre-Helchin) en Voeren (Fourons) faciliteitengemeenten, waar inwoners om een Franstalige communicatie kunnen vragen.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments