Mogelijkheden voor een inwoner van de Duitstalige gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap oefent haar bevoegdheid uit in de gemeenten van de provincie Luik die het Duitse taalgebied vormen: Amel (Amblève), Büllingen (Bullange), Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis (La Calamine), Lontzen, Raeren en Sankt-Vith (Saint-Vith).

Het VAPH heeft geen samenwerkingsakkoord afgesloten met de Duitstalige Gemeenschap (Dienststelle für Personen mit Behinderung: www.dpb.be). Een persoon met een handicap die voldoet aan de verblijfsvoorwaarden van het VAPH kan een aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) indienen volgens de procedure die omschreven staat onder Tenlasteneming buiten het Nederlands taalgebied

Personen die van het VAPH een gunstige beslissing voor tenlasteneming ‘BNT’ hebben ontvangen, kunnen tegelijk bij het VAPH aanspraak maken op andere vormen van ondersteuning. Zo kan een persoon met een handicap die verblijft in een erkende voorziening van de Duitstalige Gemeenschap bij het VAPH een tussenkomst krijgen voor individuele materiële bijstand onder de voorwaarden die bij het VAPH van toepassing zijn.

Belangrijk! De procedure voor het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) in kader van de 'tenlasteneming buiten Nederlands taalgebied' is voorlopig nog niet uitgewerkt. Deze procedure is nog in onderzoek. 

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments