Mogelijkheden voor een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een tweetalig gebied dat 19 gemeenten omvat: Anderlecht, Brussel Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, St.-Agatha-Berchem, St.-Gillis, St.-Jans-Molenbeek, St.-Joost-ten-Node, St.-Lambrechts-Woluwe, St.-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde.

De aanvraag van een inwoner uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet niet meer medeondertekend worden door een verantwoordelijke van een instantie die door het VAPH wordt erkend om een multidisciplinair verslag af te leveren of door een verantwoordelijke van een voorziening die door het VAPH erkend is, met vestigingsplaats in Brussel-hoofdstad.

Iemand die woont in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel hoofdstad of één van de 18 gemeenten rond Brussel) kan ofwel : 

  • via de Brusselse dienst voor personen met een handicap [PHARE] toegang hebben tot alle voorzieningen die gevestigd zijn in Brussel, voor zover deze erkend en gesubsidieerd worden door de Commission Communautaire Française [COCOF], volgens de procedure die binnen deze overheidsdienst gebruikelijk is;
  • toegang krijgen tot een voorziening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-hoofdstad volgens de procedure die binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gebruikelijk is. Indien deze persoon nood heeft aan hulpmiddelen, kan deze hiervoor een aanvraag indienen bij het VAPH.
  • via het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen dat besteed kan worden bij de vergunde zorgaanbieders, erkend door het VAPH.

1. Combinatie PHARE – VAPH

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen onder de territorialiteit van het VAPH én COCOF, maar subsidies van COCOF en het VAPH zijn niet verenigbaar, vandaar dat inwoners van Brussels Hoofdstedelijk Gewest ALTIJD een keuze moeten maken of ze ondersteund willen worden door de Franstalige gemeenschap (PHARE) of vanuit de Vlaamse gemeenschap (het VAPH).

In artikel 13 van het decreet van 7 mei 2004 vinden we hierover het volgende terug:

"Geen ondersteuning kan verstrekt worden aan personen die reeds effectief ondersteund worden door het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of het Federale niveau.


1.1     Procedure

Bij een aanvraag tot bijstand van een persoon uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt altijd EERST een keuzebrief naar de persoon met een handicap verstuurd. Betrokkene moet namelijk de keuze maken: bijstand door het VAPH of bijstand door PHARE. In deze brief wordt ook toestemming gevraagd om PHARE te bevragen over een bestaan van een mogelijk dossier bij hun administratie.

  • Kiest betrokkene voor het VAPH en heeft hij/zij geen dossier bij PHARE, dan kan de aanvraag door het VAPH verder behandeld worden. 
  • Is betrokkene wel gekend bij PHARE, m.a.w. heeft hij daar een dossier en kiest hij voor PHARE dan wordt de aanvraag bij het VAPH stopgezet.
  • Is betrokkene wel gekend bij PHARE, m.a.w. heeft hij daar een dossier en kiest hij voor het VAPH, dan moet zijn dossier bij de PHARE stopgezet worden en daarna kan de aanvraag door het VAPH verder behandeld worden.
PHARE wordt in alle gevallen gecontacteerd.

1.2    Uitzondering

Zoals eerder reeds vermeld, is subsidiëring door COCOF (PHARE) en VAPH niet verenigbaar, op één uitzondering na: Personen met een handicap die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, zijn vaak ingeschreven bij de COCOF omdat ze tewerkgesteld zijn in een Franstalige beschutte werkplaats. Werken in een Franstalige beschutte werkplaats (gesubsidieerd door PHARE) kan echter wel gecombineerd worden met ondersteuning vanuit het VAPH aangezien tewerkstelling niet meer tot onze bevoegdheden behoort.


2. Persoon met een handicap verhuist van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Vlaanderen

Een persoon met een handicap woonde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verblijft er via een gunstige beslissing COCOF in een zorginstelling. Betrokkene verhuist naar Vlaanderen.

Aangezien de betrokkene in Vlaanderen gaat wonen, moet hij een aanvraag indienen bij het VAPH. Hij moet de gewone inschrijvingsprocedure doorlopen, zijn aanvraag moet dus voorgelegd worden aan de PEC. 

Belangrijk! Hoe de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) moet verlopen is voorlopig nog in onderzoek. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments