Ondersteuning voor personen die tijdelijk in het buitenland verblijven

Iemand die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan beroep doen op het VAPH indien hij voor de duur van zijn tijdelijk verblijf in het buitenland ingeschreven blijft in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister van een gemeente of stad in Vlaanderen of tweetalig-gebied Brussel Hoofdstad.

Deze situatie komt vaak voor bij studenten die tijdelijk gaan studeren in het buitenland.

  Hulpmiddelen:

Indien een student aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, wat meestal wel het geval is, kan een aanvraag IMB ingediend worden.

  Persoonsvolgend budget (PVB):

Belangrijk! De procedure voor het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) is voorlopig nog niet uitgewerkt. Deze procedure is nog in onderzoek.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments