Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Wallonië

Om de relaties met Wallonië te regelen werd in het verleden een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Dit samenwerkingsakkoord regelde hoe en in welke situaties een inwoner van Vlaanderen, ondersteuning voor opname in een zorgvoorziening kon ontvangen van het Waals Agentschap [Agence pour une Vie de Qualité] of omgekeerd een inwoner van Wallonië van het VAPH. 

Dankzij dit akkoord kon een persoon met een handicap die woonde in Vlaanderen of Wallonië zich met zijn vraag tot opname in een zorgvoorziening wenden tot het andere landsgedeelte onder bepaalde voorwaarden. Het samenwerkingsakkoord stelde dat dit enkel kon indien de persoon nood had aan deze ondersteuning op het grondgebied waar hij niet woonde, omwille van zijn woonplaats, persoonlijkheid of specifieke handicap. Het agentschap tot wie de persoon zijn aanvraag richtte, besliste over de vraag. Het samenwerkingsakkoord kon enkel in bovenvermelde situaties toegepast worden.

Individuele materiële bijstand werd door de tekst van het samenwerkingsakkoord uitdrukkelijk uitgesloten (artikel 6 van het samenwerkingsakkoord). 

Belangrijk! Door de invoering van de persoonsvolgende budgetten is het samenwerkingsakkoord niet langer toepasbaar. De procedure voor het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) bij het VAPH voor personen die in Wallonië wonen is voorlopig nog niet uitgewerkt. Deze procedure is nog in onderzoek!

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments