Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Wallonië

Om de relaties met Wallonië te regelen, is er een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Dit regelt hoe en in welke situaties een inwoner van Vlaanderen, bijstand kan ontvangen van het Waals Agentschap [Agence pour une Vie de Qualité] of omgekeerd een inwoner van Wallonië van het VAPH.

Dankzij dit akkoord kan een persoon met een handicap die woont in Vlaanderen of Wallonië zich met zijn vraag wenden tot het andere landsgedeelte onder bepaalde voorwaarden.

Het samenwerkingsakkoord stelt dat dit enkel kan indien de persoon nood heeft aan deze ondersteuning op het grondgebied waar hij niet woont, omwille van zijn woonplaats, persoonlijkheid of specifieke handicap. Het agentschap tot wie de persoon zijn aanvraag richt, beslist over de vraag.

Het samenwerkingsakkoord kan enkel in bovenvermelde situaties toegepast worden. Wachtlijsten in Wallonië zijn geen argumenten om een aanvraag te richten tot het VAPH.  Vlaanderen heeft overigens zelf te kampen met wachtlijsten. Geen plaats in Vlaanderen is evenmin een reden om voor een buitenlandse voorziening (bv. in Nederland) of een voorziening in Wallonië te kiezen. 

Individuele materiële bijstand wordt door de tekst van het samenwerkingsakkoord uitdrukkelijk uitgesloten (artikel 6 van het samenwerkingsakkoord). Dit wil zeggen dat een inwoner van Vlaanderen die op basis van het samenwerkingsakkoord naar een Waalse voorziening gaat, nog steeds individuele materiële bijstand kan krijgen van het VAPH. Omgekeerd moet een inwoner van Wallonië een tussenkomst in individuele materiële bijstand vragen aan het Waals agentschap. 

Belangrijk !  De procedure voor het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) bij het VAPH voor personen die in Wallonië wonen is voorlopig nog niet uitgewerkt. Deze procedure is nog in onderzoek!


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments