Tenlasteneming buiten het Nederlands taalgebied

Belangrijk! De aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB)  in kader van de 'tenlasteneming buiten Nederlands taalgebied' is voorlopig nog niet uitgewerkt. Deze procedure is nog in onderzoek. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments