Reiskosten

Er zijn twee situaties waarin een tegemoetkoming door het VAPH mogelijk is:
  • De persoon met een handicap verplaatst zich met een individueel vervoermiddel (vb. de eigen auto, een taxi,…);
  • De persoon met een handicap verplaatst zich met een gemeenschappelijk vervoermiddel en hierbij is er assistentie van een begeleider noodzakelijk.
Verplaatsingen met een persoonlijk vervoermiddel kunnen enkel vergoed worden voor personen die:
  • rolstoelgebonden zijn;
  • of zich zonder begeleider verplaatsen en die volgens een medisch verslag geen 300 meter kunnen stappen wegens cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen.
Beantwoordt een persoon met een handicap niet aan deze voorwaarden, worden de kosten voor zijn verplaatsingen met een individueel vervoermiddel vergoed zoals verplaatsingen met een gemeenschappelijk vervoermiddel. 

Wanneer een begeleider de persoon met een handicap bij de verplaatsing met een gemeenschappelijk vervoermiddel vergezelt, worden zijn verplaatsingskosten ten laste genomen wanneer het VAPH de noodzaak van een begeleider erkent bij deze verplaatsingen.

Voor personen die niet in een internaat van de onderwijsinstelling verblijven, wordt er één verplaatsing heen en terug van de verblijfplaats naar de onderwijsinstelling vergoed  per lesdag. Wanneer men wel in een internaat verblijft, wordt er één verplaatsing heen en terug vergoed per week. Studenten die hoger onderwijs volgen en op kot verblijven, kunnen de kosten vergoed krijgen voor één verplaatsing heen en terug van huis naar hun kot per week naast één verplaatsing van hun kot naar de onderwijsinstelling per lesdag.

Uitzonderlijk kunnen twee verplaatsingen toegestaan worden per lesdag. Dit is het geval wanneer het omwille van de handicap noodzakelijk is dat men ook onder de middag naar de verblijfplaats (huis of kot) terugkeert.

Vergoeding voor een gemeenschappelijk vervoermiddel

De tegemoetkoming wordt in principe berekend volgens het kilometertarief van de NMBS voor de reizen in tweede klasse. Dat wil niet zeggen dat andere vormen van gemeenschappelijk vervoer (vb. De Lijn) dan de trein zijn uitgesloten voor terugbetaling. Deze vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan de prijs van het voordeligste vervoerbewijs voor het goedkoopste gemeenschappelijk vervoermiddel waar men gebruik van kan maken. 

Vergoeding voor een persoonlijk vervoermiddel

Voor verplaatsingen met een persoonlijk vervoermiddel wordt vanaf 1 juli 2015 een tarief van €0,3412 per kilometer gehanteerd voor de berekening van de vergoedingen. Dit bedrag wordt algemeen gehanteerd voor beroepsverplaatsingen. 

Wanneer de persoon met een handicap vervoerd wordt, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook de kosten van de chauffeur voor het volledige traject vergoed worden (behalve voor een taxi). Niet enkel de verplaatsing van de verblijfplaats van de persoon met een handicap tot de onderwijsinstelling en terug wordt dan vergoed, maar ook de verplaatsing die de chauffeur vooraf en nadien zelf moet maken.

Bij verplaatsingen met een taxi wordt de volledige kostprijs vergoed wanneer die de vastgelegde maximale tarieven binnen de sector niet overschrijdt.

OPMERKING:

Er zijn grote prijsverschillen tussen de verschillende alternatieven binnen deze groep. Onderzoek daarom eerst welke alternatieven voor u een goede oplossing bieden en maak vervolgens een keuze binnen deze groep van mogelijke oplossingen op basis van de laagste kostprijs.

Comments